Przetwarzanie danych osobowych

Informuję, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Villa Bianca z siedzibą w Pustkowie przy ul. Akacjowej 19, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)  inspektorem danych osobowych u Administratora jest Barbara Nowicka, e-mail: villabianca@villabianca.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia rejestracji i kontaktu za pośrednictwem strony internetowej villabianca.pl i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)  podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonania umowypodjęcia działań przed zawarciem umowy wymieniona w Rozporządzeniu Patlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

5)  podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6)  posiada Pani/Pan prawo do:

  •          żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  •          wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  •          przenoszenia danych,
  •          wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  •          cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok.

Villa Bianca
Pustkowo, ul. Akacjowa 19 | 72-344 Rewal, Polska
48/601 213 646 villabianca@villabianca.pl